Spoštovani, v skladu s preventivnimi ukrepi in v skrbi za zdravje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa, uporabnike arhivskega gradiva obveščamo,da bo čitalnica Zgodovinskega arhiva Celje do nadaljnjega zaprta;

Spoštovani, v skladu s preventivnimi ukrepi in v skrbi za zdravje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa, uporabnike arhivskega gradiva obveščamo,

  • da bo čitalnica Zgodovinskega arhiva Celje do nadaljnjega zaprta;
  • uporabnike naprošamo, da sprejemamo vloge za upravne namene (obrazec) na e-mail: info@zac.si 

O nadaljnjih ukrepih bomo sproti obveščali. Sledite aktualnim in ključnim informacijam ter priporočilom za zaščito zdravja na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ministrstva za zdravje  in Ministrstva za zunanje zadeve . Vse informacije so zbrane tudi na posebej za to vzpostavljeni spletni strani .

 

Zgodovinski arhiv Celje je bil ustanovljen leta 1956, čeprav njegove korenine segajo v dejavnosti muzejskega društva iz 19. stoletja. Arhiv deluje kot javni zavod, ki zbira gradivo od posameznikov in institucij, ki imajo velik lokalni in regionalni pomen.

Med letoma 1961 in 2001 je arhiv domoval v Prothasijevem dvorcu, danes pa deluje v sodobnih prostorih. Gradivo, ki ga hrani arhiv sega od 13. stoletja do 90-tih let 20. stoletja, velika večina pa ga je nastalega po letu 1850.  Arhiv hrani 8 tekočih kilometrov gradiva, ki ga hrani v približno 1500 fondih in zbirkah. Gradivo sega na različna področja: uprava, gospodarstvo, izobraževanje, medicina, društva, posameznikov… Pristojnost arhiva vključuje državne upravne enote: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec. Zgodovinski arhiv Celje uspešno sodeluje z arhivi iz regije in je več zaključil več uspešnih projektov z institucijami v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Avstriji … Arhiv kontinuirano deluje tudi na projektih, ki kulturno dediščino delajo bolj dostopno javnosti. 

KONTAKTI
ODPIRALNI ČASI
Ponedeljek- petek: 8.00 - 14.00
DELI S PRIJATELJI